Doel Stichting Red Heuven en de Posbank

Langer en met meer mensen tegelijk genieten van de natuur is enorm belangrijk voor de gezondheid van ons land. Bij voorkeur kleinschalig. Nu en in de verre toekomst. Dat vereist rust, natuurbehoud en -herstel. Stichting Red Heuven en de Posbank maakt zich hier sterk voor en wil het gesprek aangaan met gemeente enz, provincie Gelderland, stakeholders, politieke partijen en projectontwikkelende partijen zoals Natuurmonumenten.

Visie Stichting Red Heuven en de Posbank

Stichting Red Heuven en de Posbank stelt eeuwenoude landschappelijke elementen, biodiversiteit en natuurherstel centraal. Want dit prachtige natuurgebied garandeert ons de toekomst en is te kostbaar om aan één enkele partij over te laten. Natuurcommercie past hier niet bij.

De stichting is van mening dat er geen 'herontwikkeling' moet plaats vinden rondom het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten totdat het door de gemeente toegezegde onderzoek is uitgevoerd en het masterplan voor park Veluwezoom klaar is.

Alternatieven zoals meer geografische spreiding van bezoekers of een alternatieve locatie voor het bezoekerscentrum dienen goed onderzocht te worden. Waarbij natuurbehoud en -herstel op landgoed Heuven en de Posbank en Nationaal Park Veluwezoom wordt gewaarborgd.

Relevantie

Natuurmonumenten heeft de visie ‘Bezoeken en Beleven’ opgesteld. Daarin zien zij het bezoekerscentrum (Heuven) als het icoon van de Veluwezoom. Er zijn op dit moment nog geen concrete bestemmingsplanwijzigingen ingediend bij de gemeente Rheden maar Natuurmoumenten heeft diverse plannen en initiatieven voor onder andere Heuven. Dit betreft onder andere de groei van bezoekers mogelijk maken, meer parkeerplaatsen ook voor touringcars, betaalde speelnatuur kortom uitbreiding van natuurcommercie.

"Het gebied is groot en kan veel natuurliefhebbers tegelijk te gast hebben. Dat blijkt elke dag. Goede dosering via een waaier van verschillende toegangspunten is vereist voor rust, biodiversiteit en natuurherstel. Daar horen natuurlijk niet bij: één centrale toegangsweg en een parkeertransferium."
  • Stichting Red Heuven en de Posbank
  • Schietbergseweg 18
  • 6991 JD Rheden
© 2023 Stichting Red Heuven en de Posbank