Geplaatst op 14-10-2019

Omwonenden spreken voor raad

Omwonenden van landgoed Heuven en de Schietbergseweg spreken meerdere keren in voor de raad.

De kern van alles is dat het al zo druk en verkeersonveilig is rondom het bezoekerscentrum en de Posbank. Vanwaar dan het voorstel om één smalle weg (de Schietbergseweg) tot centrale toegangsweg van de Posbank te maken? Dat maakt een bezoek aan Heuven en de Posbank nog voller en onveiliger! Ook aan de Arnhemsestraatweg en de woonwijken erachter leidt dat tot toenemende verkeers- en parkeerdrukte.

Voor meer info: steun raad goed onderzoek

  • Stichting Red Heuven en de Posbank
  • Schietbergseweg 18
  • 6991 JD Rheden
© 2023 Stichting Red Heuven en de Posbank