Geplaatst op 03-09-2020

GESLAAGDE INFORMATIEAVOND VOOR OMWONENDEN!

Woensdag 19 augustus heeft de Stichting Red Heuven en de Posbank een eerste informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden. Een volle zaal in De Deel belangstellenden. Voorzitter Dick van der Kolk legde ontstaan, oprichting en de eerste werken van de Stichting uit. Nadat de doelen helder zijn geformuleerd is de website gelanceerd. De weg om de doelen te bereiken is zeker geen gemakkelijke, dat was een ieder duidelijk. Minder verkeer, meer rust voor mens en natuur, oog voor de verkeers-veiligheid en oog voor natuurbehoud/herstel. Dat zijn in het kort de doelen. Geen grote parkeerplaats voor touringcars, geen natuurcommercie, geen betaalde natuurparkeerplaats. De Stichting eist van de gemeente Rheden dat eerst het in oktober 2019 (!) aangenomen amendement van de raad wordt uitgevoerd. Dit is een verkeerskundig onderzoek naar de verkeerstoename als de afsluiting van de Beekhuizenseweg door zou gaan. Ook alternatieve scenario’s moeten in dit verkeerskundig onderzoek worden meegenomen. Tot op heden heeft de gemeente nog geen stappen ondernomen om dit amendement uit te voeren! De Stichting wil graag haar standpunten helder naar buiten brengen en het gesprek aangaan. De aanwezigen waren het helemaal eens met de argumenten van de Stichting en velen zegden hulp toe. Ook werd gaven velen zich ter plekke op als donateur van de Stichting! Het is zaak dat we met elkaar op de bres staan voor dit mooie stukje natuur!

  • Stichting Red Heuven en de Posbank
  • Schietbergseweg 18
  • 6991 JD Rheden
© 2023 Stichting Red Heuven en de Posbank