Geplaatst op 10-04-2021

Nieuwsbrief 2 - maart 2021

Natuurmonumenten heeft eind januari een verlenging aangevraagd van parkeermogelijkheid op de “overloopweide” van het bezoekerscentrum op landgoed Heuven, voor vier jaar. De Stichting heeft medio februari een brief gestuurd aan alle raadsleden van gemeente Rheden met het verzoek hier zorgvuldig mee om te gaan.

Brief over omgevingsvergunning Natuurmonumenten parkeren overloop weide

Natuurmonumenten heeft eind januari een verlenging aangevraagd van parkeermogelijkheid op de “overloopweide” van het bezoekerscentrum op landgoed Heuven, voor vier jaar. De Stichting heeft medio februari een brief gestuurd aan alle raadsleden van gemeente Rheden met het verzoek hier zorgvuldig mee om te gaan. Meer dan 40 dagen per jaar met honderden auto’s op die overloopweide, zoals de afgelopen jaren, levert te veel verkeersdrukte en natuurverstoring op.

Aan bel getrokken over toertochten, motoren en korte termijn maatregelen

Wij zijn blij met allerlei experimenten van de gemeente om verkeerstromen in te perken en te spreiden en daar heeft de Stichting ook feedback op gegeven. Mede naar aanleiding daarvan is ondertussen de Schietbergseweg vanaf het wildrooster naar boven naar de Posbank 1-richtingsweg geworden.

Toch verwachten wij binnenkort, met de lente in aantocht en de aanhoudende corona-maatregelen, extreme drukte en geluidsoverlast rondom landgoed Heuven en de Posbank. Vooral van motorrijders, “rondjes-rijders” en toertochten. Wij hebben medio maart de projectleider van de gemeente verzocht om bij voorkeur per 1 april maatregelen te (laten) treffen zoals geluids-controles en politie in te schakelen. En graag worden wij nog meer betrokken bij de maatregelen op korte termijn, in afwachting van het masterplan.

Meld geluidsoverlast en meld verkeersonveilige situaties

1 april start het motor- en toertochten seizoen weer. Geluidsoverlast kunt u telefonisch melden bij de politie of eventueel via het meldingsformulier Melding Openbare ruimte op de gemeente-site. Meld het elke keer als u geluidsoverlast ervaart, deze meldingen helpen bij de aanpak van de overlast. Onveilige verkeersituaties zoals onoverzichtelijke kruispunten, drukte bij ingangen of gevaarlijke situaties voor fietsers e.d. kunt u melden op de site van Veilig Verkeer Nederland : https://vvn.nl/onveilige-verkeerssituatie-doe-een-melding

Wat heeft de Stichting in ruim een jaar al bereikt?

Verkeersveiligheid staat ondertussen op de politieke agenda. Er wordt geëxperimenteerd met maatregelen tegen verkeersdrukte. Het verzoek tot handhaving lijkt door te dringen. De Schietbergseweg is 1-richting geworden vanaf het wildrooster. Nieuwsgierig naar wat we nog meer bereikt hebben? Kijk op de site!

Download deze nieuwsbrief
  • Stichting Red Heuven en de Posbank
  • Schietbergseweg 18
  • 6991 JD Rheden
© 2023 Stichting Red Heuven en de Posbank