Geplaatst op 01-09-2021

Nieuwsbrief 4 - september 2021

Juli en augustus waren drukke maanden voor bestuursleden van de Stichting. Er zijn meerdere klankbordgroep-vergaderingen geweest met verschillende belangengroepen.

Klankbordgroep over masterplan Veluwezoom

Juli en augustus waren drukke maanden voor bestuursleden van de Stichting. Er zijn meerdere klankbordgroep-vergaderingen geweest met verschillende belangengroepen. 3 scenario’s zijn voorgelegd en besproken voor de toekomst van Nationaal Park de Veluwezoom. De meerderheid van belangengroepen, inclusief stichting Red Heuven en de Posbank, blijkt voor scenario 3 te zijn: afsluiting van doorgaande wegen rondom de Posbank. Dat betekent een knip bij het wildrooster op de Schietbergseweg, een knip bij Buitenplaats Beekhuizen en een knip na Parkeerplaats Lappendeken de Steeg. De Posbank zelf blijft nog wel bereikbaar door een regelmatig rondrijdend busje voor mensen slecht ter been of anderszins.

De Stichting is voor scenario 3 aangezien dit stukken beter is voor verkeersveiligheid en natuurherstel. We hebben wel de kanttekening geplaatst dat optie 3 alleen maar werkt als verkeerstromen en parkeerplekken aan de randen van Nationaal Park Veluwezoom geografisch worden gespreid en geoptimaliseerd. En er geen uitbreiding van parkeerplaatsen komt bij Heuven cq het bezoekerscentrum, omdat de aanrijroutes daar naar toe nu al het grootste verkeersknelpunt is. Half september heeft het college van B&W van gemeente Rheden haar voorkeur uitgesproken voor scenario 3. Begin oktober spreekt het college van gemeente Rozendaal zich uit. 5 oktober is er een inspraakavond voor de gemeenteraad van Rheden. De plannen worden daarna verder uitgewerkt.

Scenario 3, mits spreiding verkeer en geen extra parkeerplaatsen Heuven/BC

Veel bezoekers komen met de auto, de (e)bike achterop, en parkeren vaak midden in de natuur terwijl dat niet nodig is gezien hun actie-radius. En veel bestaande parkeerplekken blijken nooit vol of onbekend te zijn en dat is met betere wegwijzering te optimaliseren. Wij willen betere spreiding van verkeer en parkeerplekken aan de randen van snelwegen, direct aan provinciale wegen of bij ondernemers die parkeerplaatsen ter beschikking hebben gesteld in o.a. Dieren, Eerbeek en Laag Soeren. De Stichting heeft, in samenwerking met Peter Oversteegen van Stichting Toeristisch Platform Zuid-Oost-Veluwezoom, hiertoe een plan uitgewerkt. Er zijn nu al zoveel niet (optimaal) benutte parkeerplekken of aangeboden mogelijkheden, dat er minimaal 700 tot 1000 parkeerplekken extra benut kunnen worden. Plus: we verwachten minder parkeerdruk doordat doorgaand verkeer in optie 3 niet meer mogelijk is. Al met al zijn wij dus tegen mogelijke uitbreiding van parkeerplaatsen rondom de Schietbergseweg/Heuven. Dat is nu het grootste verkeersknelpunt, met 7000 autobewegingen op een drukke weekenddag tussen 9 en 5 uur. En de Arnhemsestraatweg als aanrijroute heeft daar ook onder te lijden. Het plan is gepresenteerd aan de projectleider en binnenkort de werkgroep parkeren.

Download deze nieuwsbrief
  • Stichting Red Heuven en de Posbank
  • Schietbergseweg 18
  • 6991 JD Rheden
© 2023 Stichting Red Heuven en de Posbank