Geplaatst op 31-10-2021

Nieuwsbrief 5 - oktober 2021

Scenario D? Rondjes rijden wordt heen en weer rijden. En verdubbeling verkeer op enige directe route naar uitkijk de Posbank.

  • De verkiezingen komen er aan, ze hebben de ballen niet om te kiezen voor natuur en verkeersveiligheid.
  • De nekslag voor de natuur, de nekslag voor het participatieproces.
  • Dit “scenario D” schoffeert alle belangengroepen die zo hard hebben gewerkt aan het uitwerken van drie scenario’s die nu allemaal van tafel worden geveegd.
  • De Schietbergseweg wordt de enige toegangsweg naar uitkijkpunt de Posbank van april tot november de weekenden en geen 1-richtingweg meer: dit gaat nog meer ongelukken opleveren.
  • Gemeente Rheden danst naar de pijpen van gemeente Rozendaal, dit komt uit de koker van Rozendaal en die is de enige die er beter van wordt.
  • Een plan dat op een achternamiddag met een glas wijn ondoordacht in elkaar is gedraaid.

Een bloemlezing uit reacties van vele tegenstanders van “scenario D” bij het gemeentehuis van Rheden op dinsdagavond 19 oktober.

Het paviljoen bij uitkijk de Posbank blijft altijd bereikbaar, “rondjes rijden” zou niet meer kunnen in de weekenden/feestdagen van 1 april tot 1 november door afsluiting van delen van de Beekhuizenseweg. En de haarspeldbochten kunnen nog altijd heen en weer gereden worden vanuit Velp.

Dat is het uiteindelijke besluit van een krappe meerderheid van de gemeenteraad van Rheden, op basis van een amendement “scenario D”. Net twee dagen voor de gemeenteraadsvergadering ingebracht. Wij vinden dit geen amendement (wijzigingsvoorstel) meer, maar een heel nieuw ondoordacht voorstel.

De Raad heeft het niet aangedurfd om een deel van het Nationaal Park Veluwezoom af te sluiten voor gemotoriseerd verkeerd. En dat terwijl in een participatieproces met talloze belangen- en bewonersgroepen, een ruime meerderheid juist voor meer rust en meer spreiding was en het uitkijkpunt bij paviljoen Posbank die laatste kilometer bereikbaar zou blijven met een busje. Scenario C. Ze hadden dat zelfs alleen het weekend kunnen invoeren.

De Stichting Red Heuven en de Posbank betreurt de hele gang van zaken. Rondjes rijden wordt heen en weer rijden, natuur komt nog meer onder druk en verkeersonveiligheid en drukte op de enige aanrijroute naar de Posbank zelf wordt immens. We hebben doorgerekend dat de auto-drukte daar verdubbelt die weekenden. Hulpdiensten kunnen er dan helemaal niet meer doorheen.

Het plan gaat geheel voorbij aan de scenario’s die bewoners- en belangengroepen hadden uitgewerkt. De Stichting beraadt zich op verdere vervolgstappen, eerst moet de gemeenteraad van Rozendaal zich nog uitspreken op 2 november.

Download deze nieuwsbrief
  • Stichting Red Heuven en de Posbank
  • Schietbergseweg 18
  • 6991 JD Rheden
© 2023 Stichting Red Heuven en de Posbank