Geplaatst op 25-04-2024

Persbericht april 2024

Verkeersveiligheid toegangsweg Posbank in het gedrang door “dikke” auto’s.

Auto’s worden steeds breder, ook wel autobesitas genoemd. De gemiddelde auto is nu 2 meter breed, inclusief buitenspiegels. En populaire SUV’s zijn nog een stuk breder.

In het ontwerp-verkeersbesluit van de gemeente Rheden van 22 februari 2024 wil men de Schietbergseweg in de weekenden en zomermaanden als enige weg in het gebied open houden. Auto’s die omhoog rijden richting Posbank Paviljoen, moeten ook weer naar beneden rijden. De Schietbergseweg is veelal 4.20 m breed en deels 3.70 m breed…. Te krap bij tegenliggers, laat staan als die tegenligger een SUV is!

Vooral voor fietsers en wielrenners wordt het erg onveilig om de populaire Schietbergseweg af te fietsen, wat vaak gebeurt met een fikse snelheid. Deze weg is niet geschikt voor veel gemotoriseerd verkeer en de drukte wordt door het verkeers-voorstel alleen maar erger.

De “Stichting Red Heuven en de Posbank” heeft dan ook in haar zienswijze, in reactie op dit deel van het ontwerp-verkeersbesluit het College verzocht om op dit zorgpunt en andere zorgpunten actie te ondernemen voordat het definitieve verkeersbesluit wordt genomen.

Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen, via info@redheuven.nl, met de voorzitter van “Stichting Red Heuven en de Posbank”, Dick van der Kolk. De stichting Red Heuven en de Posbank wil natuurherstel en meer verkeersveiligheid op landgoed Heuven en rondom de Posbank. Vooral de verkeersdrukte zal dan verminderd en gespreid moeten worden. De Stichting brengt dit op allerlei manieren en bij vele partijen voor het voetlicht en heeft een spreidingsplan opgesteld. info@redheuven.nl​​www.redheuven.nl

  • Stichting Red Heuven en de Posbank
  • Schietbergseweg 18
  • 6991 JD Rheden
© 2024 Stichting Red Heuven en de Posbank