Geplaatst op 30-11-2020

Professor Galjaard beschermheer van Stichting

Professor Galjaard draagt de Veluwezoom een warm hart toe, vooral het gebied rondom de Posbank en landgoed Heuven. Hij betreurt de teloorgang van rust en natuur hier en heeft daar een artikel over geschreven. Wij zijn vereerd dat hij beschermheer wil zijn. zijn geschreven artikel: VERDWIJNENDE NATUURBELEVING Als schoolkind in Leiden,nu 75 jaar geleden, herinner ik mij nog hoe ik bij een schoolreis naar de Posbank onder de indruk was van het heuvellandschap en in de verte de IJsselvallei. Het bijzondere begon al aan het begin van de Schietbergseweg. Omdat mijn moeder enkele jaren in Rheden woonde maakte mijn gezin grondiger kennis met de schitterende en meestal stille natuur van de Veluwezoom. Ik ontmoette Mej.Wurfbain, toenmalig eigenaresse van landgoed Heuven en omliggende gebieden; zij gaf mij toestemming een houten weekend huisje te bouwen aan de grens met gebieden van Natuurmonumenten. Toen ik haar vroeg mee te gaan naar het Gemeentehuis voor de formaliteiten begreep zij daar niets van: “waarom is dat nodig de grond is toch van mij?” Dat was in 1975. De daarop volgende decennia hebben wij genoten van de vele wandelingen en stille fietstochten, vooral nadat de Burg.Bloemersweg voor autoverkeer was afgesloten. Ook heb ik het grootste deel van mijn boeken in de stilte van Heuven geschreven. Helaas zijn de laatste jaren door de aantrekkings- en wervingskracht van het Voorlichtingscentrum van Natuurmonumenten de weekenden voor niet-permanente bewoners van Heuven taboe geworden. Wat decennia open landschap met een enkele boerderij was , staat nu vol geparkeerde auto’s en de stilte en vooral de herkenbaarheid “doordat alles onveranderd bleef” verminderde. Beschermt Natuurmonumenten eeuwenoude natuurgebieden of breekt ze ze hier en daar af? De nieuwe plannen van Natuurmonumenten om ook een deel van de toegangsweg naar de Posbank, van romantisch glooiende weiden met een enkel paard van de Groenewoud manege om te vormen tot parkeer- en speelpaatsen zouden een aanslag betekenen op de positieve opwinding aan het begin van een bezoek aan de Posbank en Veluwezoom. Over dichtbij wonenden spreek ik maar niet. Waarom geen alternatieven in beschouwing genomen? Waarom zou ook Natuurmonumenten zich aanpassen aan de trend van schaalvergroting en commercialisering die juist in deze tijd maatschappelijk zo in twijfel wordt getrokken. Hoe jammer zou het zijn als burgers die in de natuur rust zoeken al voor aankomst geconfronteerd worden met stadsdrukte rond overvolle parkeerplaatsen die ze juist wilden ontvluchten. Prof.Dr.Hans Galjaard 29 September 2020 Krimpen a/d IJssel Lid en oud-voorzitter bestuur Stichting Wurfbain Hof

  • Stichting Red Heuven en de Posbank
  • Schietbergseweg 18
  • 6991 JD Rheden
© 2023 Stichting Red Heuven en de Posbank